درس‌های موجود

آموزش مجازی پویایی سازمانی و فردی

 دوره آموزش مجازی راهکاره های شاد بودن 

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی (( کارتیمی)) خوش آمدید.

پشتیبانی:021-88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((تیم سازی)) خوش آمدید.

پشتیبانی:021-88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((نظام آراستگی در محیط کار با رویکردی نوین (5S)))

خوش آمدید.

پشتیبانی:021-88310113 داخلی 234


فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((نظام آراستگی در محیط کار (5S)))

خوش آمدید.

پشتیبانی:021-88310113 داخلی 234

آموزش الکترونیکی نرم افزار پاورپوینت

آموزش الکترونیکی پوکایوکه 

مدرس جناب آقای امیرحسین ولدخانی

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((سواد رسانه ای))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88310113 داخلی 234